8:00 - 17:00

Oleme avatud esmaspeävast reedeni

5667 7445

Võtke julgelt ühendust

Kui on isikuid, kes ei täida oma kohustusi tähtajaliselt, võite need mured julgelt meile delegeerida ja oma igapäevaste toimetustega jätkata. Hoiame Teid menetluse käiguga jooksvalt kursis. Iga võlanõue saab individuaalse lähenemise ja sobivaima lahenduse.

Kohtuväline võlgade sissenõudmine

Võlanõude operatiivseks üleandmiseks ja esmahinnagu saamiseks piisab tasumata arvete väljavõtte ja võlgniku kontaktandmete saatmisest e-postile info@brutusinkasso.ee. Võtame Teiega ühendust hiljemalt järgmisel tööpäeval.

Meie kohtuvälise menetluse põhimõtted

Kindel protsess

Võlausaldajale tagatakse kiire, usaldusväärne ja professionaalne võla sissenõudmise protsess.

Kiire tegutsemine

Menetlus avatakse ja võlgnikuga kontakteerutakse võlanõude üleandmise päeval.

Miinumum puudub

Tegeleme ka väikeste võlanõuetega.

Lähme külla

Teeme võlgnikule vajadusel külastusvisiite.

Pidev suhtlus

Kliendile esitatakse jooksvalt ülevaade menetluse käigust.

Rahaliselt ei kaota

Võlgnikult nõutakse lisaks põhisummale ka sissenõudekulude hüvitamist, viivist ning vajadusel nõudele lisatagatist.

Võlanõude haldamise tasu puudub

Klient ei kanna kulu avalikus maksehäirete registris võlanõuete haldamise eest.

Tasu tulemuse eest

Klient tasub teenuse eest pärast võlgnevuse laekumist.

Kohtulik võlgade sissenõudmine

Juhul kui võlanõude kohtuvälise menetluse käigus ilmneb, et tulemus ei pruugi olla ootuspärane ning infoallikad kinnitavad, et võlgnikul on olemas vahendid, mille arvelt oleks võimalik katta kohustused meie kliendi ees, teeb Brutus Inkasso OÜ ettepaneku kohtusse pöördumiseks. Kliendile esitatakse vastav aruanne.

Brutus Inkasso OÜ esindab oma kliente järgmistes menetlustes

Maksekäsu kiirmenetlus

Hagimenetlus

Likvideerimis- ja pankrotimenetlus

Täitemenetlus